Työtä, vastuuta ja vapaa-aikaa

T Y Ö

Tämä on hektistä hoimmaa !!

Jokainen elää täällä hetken; toiset työtä tehden, toiset työtä etsien -
joku työstä haaveillen, moni työn uuvuttamana. Yhä useampi jo työelämästä poistuneena.
     " Carpe diem  – tartu hetkeen,  nauti elämästä – jopa työelämästä ”

TYÖ – ELÄMÄ – TYÖELÄMÄ  ...  Onko sitä ?   Mitä se on ?
Työelämässä on monta toimijatahoa ja sidosryhmää, jotka ovat kiinnostuneita työhyvinvoinnista, mutta mitkä ovat näiden eri toimijoiden intressit ja tehtävät työhyvinvointikysymyksissä?

Toimintaympäristön muutosten ennakointi on aiempaa vaikeampaa ja muutosvauhti jatkuu
nopeana sekä useita samanaikaisia muutoksia on käynnissä. Työelämän avainkysymyksiä ovat: Hallitun muutoksen mahdollisuudet sekä jaksaminen ja osaaminen muutoksissa?

                        Muutoksia organisaatiossa:
*  yksilö (työntekijä, esimies)  ->   oman työn ja tehtävien tarkastelu
*  yksiköiden sisällä               ->   uusien osaamistarpeiden tunnistaminen
*  yksiköiden välillä                ->   yhteisten kehittämiskohteiden tunnistaminen ja   työstäminen
* organisaatioiden välillä         ->   yhteistyön ja yhteisten hankkeiden tunnistaminen ja kehittäminen
      =>  kuntien / organisaatioiden yhdistyminen

MUTTA : Tässä piilee vaara:  Kehitämmekö liikaa ja kehitämmekö kehittämisen vuoksi ?

Mihin unohtuu perustehtävä ?  Mitä ja ketä varten teemme työtämme ? Jalkautuvatko opitut käytännöt ?  Pysyykö jokainen vauhtipyörässä mukana ?  Mikä motivoi ?

     " Työyhteisön vahvuus  =  sen heikoin lenkki "

Kun eri sukupolvet ovat muutoksessa, eroja ilmenee mm. koulutustaustassa, työelämään tulon ajankohdassa (aikakaudessa)  sekä työtä ja muuta elämää koskevissa arvoissa ja asenteissa.
Ikäjohtaminen on työntekijän iän ja ikäsidonnaisten tekijöiden huomioon ottamista päivittäisjohtamisessa ja työskentely-ympäristössä sekä sellaisen työpaikkakulttuurin
rakentamista, jossa jokainen työntekijä voi kokea olevansa arvokas. 

Optimistilla on helpompaa kuin pessimistillä -> MOTTONI : " Asioilla on tapana järjestyä. ”🙂

Ihminen on työyhteisön tärkein voimavara, jossa ihmisarvo, ihmisyys ja hyvän tekeminen on kaiken perusta. Jokaisella on eettinen vastuu, joka syntyy omasta halusta, sitoutumisesta, luottamuksesta ja vuorovaikutuksesta. Sosiaalinen vastuu määrittää työyhteisön eettisyyttä ja kestävää kehitystä - vastuu heikommista, vastuu terveydestä ja hyvinvoinnista sekä vastuu toiminnan kehittämisestä.
On tutkittu, että yritykset, työpaikat ja organisaatiot, joilla on mahdollisuus kehittää tuotteitaan ja palvelujaan, tukea henkilöstönsä hyvinvointia ja sosiaalista pääomaa, kouluttaa henkilöstöään sekä parantaa työoloja ja hyödyntää uutta teknologiaa, selviävät paremmin muutoksista ja lamasta.
     ” Työn merkitys ihmiselle on parhaimmillaan keskeinen hyvinvoinnin ja innostuksen lähde,         pahimmillaan se kuluttaa loppuun voimavarat ja terveyden.  Terveys on arvo! ”
Työhyvinvointi on edellytys sille, että henkilö voi jatkaa työtään; että hän on kyllin terve työskentelemään; fyysinen ja henkinen työkyky sekä motivaatio ovat tallella.
     ” Ihmiset voivat työssään hyvin, kun he kokevat työnsä merkitykselliseksi.
       Lisäksi he tuntevat hallitsevansa työnsä ja tulevansa arvostetuiksi, oikeudenmukaisesti
       kohdelluiksi ja täysivaltaisiksi työyhteisön jäseniksi.”  🤩😀👍

Mikään ei ole pysyvää.

ESIMERKKI

Tiesitkö että … päiväkodinjohtaja tekee muutakin kuin leikkii…

Esimerkki eräältä työpäivältä (vuosituhannen vaihteessa)  mm. mitä kaikkea ja miten erilaisia yhteistyötahoja ja toimintamuotoja päiväkodinjohtajalla on  työkuvioissa mukana

13.3. tiistai   >  Aamulla työmatkalla ( 28 km ) poikkesin 20 km etäisyydellä varsinaisesta päätalosta olevassa toimipisteessä työntekijän pitkittyneen sairasloman vuoksi täyttämässä sijaisen työhönottokaavakkeen (henkilöstöasiat), samalla  nopea palaveri siellä hoidossa olevista lapsista ja pikaiset henkilökunnan kuulumiset (yhteistyö) sekä mm. koulutus-postin välittäminen  (tiedottaminen).

Päiväkodin toimistolle saavuttaessa soittopyyntö perhepäivähoitajalta ja neuvottelua vuosilomasta ( KVTES ) sekä lasten loma-ajan sijoitteluista (varahoitojärjestelyt).                

Pikaneuvottelu osaston henkilökunnan kanssa erään perheen muuttuneista hoitokäytännöistä.

Terveydenhoitajan yllättävä yhteydenotto pikaisessa perhettä tukevassa lastensijoittamisasiassa, kotipalvelu oli ”tukossa”. Päiväkotini on täysi, samoin perhepäivähoito. Yhteys perhepäivähoidon varahenkilöön, joka lupautui päivän varoitusajalla ottamaan lapset toistaiseksi kotiinsa.(nopeus, joustavuus). Soitto huojentuneelle perheen äidille (palvelu).

Terveystarkastajan kanssa sovittu tarkastuskäynti, kiertäminen neljässä eri toimipisteessä, eri osoitteissa. Omavalvontasuunnitelman läpikäyminen jakelukeittiössämme (valvonta).Jatkosta sopiminen.

Ohikulkiessa rukkaset lapsen käteen, toiselle hatunnauhat kiinni!  Mitä kuuluu?  Oliko kivat leikit ?

Sosiaalityöntekijän yhteydenotto lasten huoltajuusasiassa, puhelinpalaveri ja lupautuminen pikaiseen kriisikokoukseen päivähoidon edustajana.(yhteistyö). Lapsia hoitavan henkilökunnan kanssa keskustelua tulevista toimenpiteistä.              

Kaksi ennalta sovittua kehitys/palautekeskustelua -  yhteensä  varattu aikaa  2 tuntia - työntekijän kuuleminen ja palautteet, tulevan syksyn toiveita, kehittämistä – oman päiväkodin  suunnittelua.

Teknisen puolen miehet tulivat ilmoittamaan alkavasta remontista. Ylihuomenna pitäisi saada  0-2- vuotiaiden ryhmä alta pois, seuraavalla viikolla revittäisiin lattiat auki! Onneksi tila oli jo varattuna läheisellä teollisuusalueella, jonka huoneiston terveystarkastaja aamulla oli käynyt katsastamassa ja hyväksynyt tilapäiseksi sijoituspaikaksi. Yhteydenotto siivoustoimistoon ja sopiminen huomiseksi siivouksesta, samoin tavaroiden siirtämisestä ja avaimista (tilakeskus) .  Sopiminen ruoan toimittamisesta ja erityisruokavalioista (Kuopion Ateria), samoin kuljetuksesta. Miettiminen sinne tarvittavista hankinnoista (budjetin seuranta).                 

Pöydältä laskupinon tiliöinti ja postitus. Muutama keskeytysanomuspäätös palkkoihin. Kurkistaminen SAKU- postiin.

Erään vanhemman yhteydenotto yksityisen hoidon hoitajan palkkauskiistassa, johon asiaan en osannut antaa vastausta, vaan pyysin soittamaan asiasta tietäville henkilöille ( tiedonsiirto ). Työntekijän kanssa sovittiin yhdessä yllättävästä työvuoromuutoksesta seuraaville päiville ja uudet listat toiseen työpisteeseen.( sijaisjärjestelyt, atk osaaminen)

Vielä jäi miettimättä seuraavan viikon  TPD-illan esityslista ja soittamatta tarjoukset kevätretkikohteista…  On kai se päivä huomennakin…

Kotimatkalla autossa muistin kännykällä soittaa vielä puhelinvaihteeseen puhelimen siirrosta uuteen paikkaan.

Löysin laukusta omenan ja huomasin, että evääksi varaamani jogurtti oli jäänyt kiireessä syömättä.                  

Soitin vielä eräälle perhepäivähoitajalleni (maaseudulla) kysyäkseni hoitopäivän kuulumisia.

Puraisin ajaessani nälissäni omenaa… joten se siitä paljon puhutusta ruokatauosta!

Illalla (ei työhöni liittyvän, mutta päiväkodin johtajan työtä tukevan  kokouksen, kesto   17-20.30 ) jälkeen kotona tiedotteen laatiminen lattiaremontista vanhemmille.

...Ja tämä kaikki tapahtui todellisessa työelämässä – ja päiväkin oli 13.  Liekö mikään muuttunut nyt tällä vuosituhannella... paitsi että on tullut  opeteltavaksi ESSI, Effica, Populus, Asta, Titania, Rondo, Maisa, KasvaNet, MuksuNet ...joitain mainitakseni sekä perhepäivähoitajien uusi sähköinen työaikalainsäädäntö Lifecare...

Päiväkodinjohtajan / perhepäivähoidon ohjaajan  työ on todella monimuotoista ja vaatii organisointikykyä sekä tilannenopeutta vastata muuttuneisiin tarpeisiin. Yhteistyö muun sosiaali- ja terveyspuolen henkilöstön kanssa on lisääntynyt ja vastuuta tulee ottaa lapsista ja perheistä kokonaisvaltaisesti. Myös henkilökunan tukeminen ja työhyvinvointi on erityisen tärkeää...   Kuka huolehtii johtajan jaksamisesta?

 

Kuvaus

VAPAA-AIKA 1) Golf ja matkustelu

Carpe diem - tartu hetkeen

Golf koukuttaa. Kolopallo on hyvä harrastus, sillä se taatusti vie kierroksen aikana  ( 4-5 t ) ajatukset työhuolista. Pienellä valkoisella pallolla on maaginen voima.

Golf liikuttaa. Golfkierroksen aikana tulee käveltyä (yleensä raskasta kärriä vetäen) 8 - 10 km. Kukapa viitsisi lähteä tallaamaan saman matkan tienreunaa pitkin. Lisäksi golfkenttä on hyvä kävelyalusta, vihreys on energiaa antavaa ja maisemat yleensä silmiä hivelevät. Raitista, hapekasta ilmaa on riittämiin.( Joskus kosteuttakin! )

Golf tuo tuttuja, niin kotimaassa kuin ulkomailla. Golf on siten myös sosiaalinen laji ja harvoin tietää ennakkoon, ketä astuu samalle tiiauspaikalle. Kierroksen aikana ei suinkaan olla tuppisuuna, golfetikettiä tietenkin noudattaen!

Usein golf on perheen yhteinen harrastus; tasoitus pitää huolen, että jokainen voi olla vuorollaan voittaja, mutta ennen kaikkea peli haastaa jokaisen itsensä voittamiseen. Jokainen kierros on uusi haaste, jokainen tiiauspaikka on uusi mahdollisuus ja golf pitää totisesti nöyränä.

Matkustelu ja golf on hyvä yhdistelmä ja sitä harrastan aina kun mahdollista. Olen netin suurkuluttaja suunnittelemaan matkoja ja etsimään löytöjä 😉

 

Joskus tarvitaan taiteilua ja huipulla tuulee...

VAPAA-AIKA 2) Koti ja piha

Kirsikkaomenapuu, pihan koriste

Kodin ja pihan laittaminen voi olla edullistakin -  tarvitaan ripaus kekseliäisyyttä. Pienillä yksityiskohdilla saa uutta ilmettä ja pihan hoito koukuttaa samoin kuin golf; Siinä ajatukset keskittyvät tekemiseen ja näkee kasvun ihmeen sekä vuodenaikojen kierron.

Asuinympäristömme viihtyisyys on tärkeä ja jokaisen vastuulla on vaalia sitä.

Metsäpoluilla Vuorelan Hanhimäessä.
Virtaava vesi ei pysähdy...
;)
... vierivä kivi ei sammaloidu...
;)
... Carpe Diem - tartu hetkeen ...
;)
... ja ole Oma Itsesi :)
Merja

Kirjoita uusi kommentti: (Napsauta tästä)

123kotisivu.fi
merkkiä jäljellä: 160
OK Lähetetään.

Mervi Tolvanen | Vastaa 10.04.2013 10.56

Hei Merja! Kiitos kannustavasta palautteesta! Näillä eväillä onkin hyvä lähteä edustamaan Kuopiota huomenna ITK:hon :)

Katso kaikki kommentit

| Vastaa

Uusimmat kommentit

17.04 | 10:03

huomenta. Lakimies ottaa teihin yhteyttä, vakavan kunnianloukkauksen takia. Olette leimanneet minut narkkariksi, alkoholistiksi En todellakaan ole kumpaakaan.

...
10.06 | 23:03

Tämä sivu valmistunee elokuun alkuun. Toivon apuja sivun tekemiseen läsnäolleilta tapahtumakuvien muodossa. Saa kommentoidakin.

...
24.10 | 11:32

Tuonne pitää päästä,kauniisti olet saanut tunnelman kuviin <3

...
14.09 | 14:13

Näillä eväin pitkälti elän...

...
Tykkäät tästä sivusta
Hei!
Kokeile tehdä oma kotisivu. Minäkin tein! Se on helppoa ja sitä voi kokeilla ilmaiseksi
ILMOITUS