Siilinjärven kunnanvaltuusto 2013-2016

KOOSTE v. 2013 toiminnasta

TIEDOKSI  Siilinjärven kunnanvaltuustolle 

( KV 16.12.2013 )

KOONTI vuoden 2013

valtuutettujen kummitoiminnasta  

 

1.              LÄHTÖKOHTA

Kokoomuksen   Valtuustoaloite / Valtuutettujen kummitoiminta 2013-2016 Siilinjärvellä     KV 22.4.2013 § 45  

Allekirjoitti  22  valtuutettua / 43    ( kaikista puolueista )  

 

2.              KUMMITOIMINNAN  KOKEILUN  TAVOTTEITA:  

Valtuutetulle:    

Kummius on:      

* valtuutettuna osoittaa kiinnostusta kummikohteen toimintaan  sekä kuunnella henkilöstöä ja asiakkaita

* etuoikeus ja mahdollisuus tutustua itselle vieraampaankin osa-alueeseen

* hienotunteisuutta, mutta tarvittaessa kykyä kääriä hihat ja heittäytyä mukaan olla tarvittaessa ”näkymätön”, mutta osata myös tukea ja kannustaa.

* vapaaehtoista, mutta kun lähdet mukaan, sitoudu siihen

* omaan aikatauluun sovitettavissa; kerran viikossa tai kaksi kertaa vuodessa tai siltä väliltä…  

 

Yhteistyötaholle:   

Kummikohteella on:     

* etuoikeus tuoda asioita suoraan valtuutetun tietoon

* mahdollisuus kysyä ja kyseenalaistaa

* mahdollisuus saada tietoa

* realistinen näkemys kunnan taloudellisesta tilanteesta  

 

.Molemmille osapuolille tärkeää:

* Luottamus; vaitiolositoumus arkaluonteisissa asioissa

* Mahdollisuus jakaa ja saada molemminpuolista tietoa

* Ymmärrys päätösten vaikuttavuuteen

* Osallisuus Voi syntyä uusia innovatiivisia toimintamalleja

* Ei politisointia, vaan asiat asioina

* Kuka tahansa työyhteisöstä voi toimia yhteyshenkilönä, ei välttämättä paikan pomo.

* Kummi on aina tervetullut toimintaan mukaan  ( arkeen ja juhlaan )

* Kummitaho on aina tervetullut seuraamaan valtuuston kokouksia

* Syntyykö uudenlainen päätöksentekokulttuuri?

 

Kokeilua tullaan seuraamaan, arvioimaan ja dokumentoimaan vuosittain Siilinjärven valtuustolle ja Kuntaliitolle  

 

3.  TOIMINNAN KÄYNNISTYMISTÄ JA YHTEISIÄ KOKOONTUMISIA:

Sähköpostitse kysely halukkuudesta valtuutetuille sekä  mahdollisille yhteistyötahoille. Tässä palvelualuejohtajat olivat avainasemassa.  Vastaukset  allekirjoittaneelle.

Haluan olla Kummivaltuutettu

Nimi                   puhelin              s-posti

Ensisijainen mielenkiinnon kohteeni:   

1)    varhaiskasvatus

2)    opetus ja nuoriso

3)    vanhus- ja vammaispalvelut

4)    muut kunnan toiminnot

5)    jokin muu yhteistyö- tai yksityinen taho

Mitä odotuksia:

Olen jo itsenäisesti sopinut kummikohteesta. Kohde ja yhteyshenkilön yhteystiedot:

Voit halutessasi vastata myös:      En osallistu toimintaan. Miksi?

 

Kiitos, haluamme oman kummivaltuutetun!

Työyhteisön / yksikön nimi:            osoite:

Mitä seuraavista osa-alueista lähinnä edustamme:  

1)     varhaiskasvatus   

2)     opetus ja nuoriso

3)     vanhus- ja vammaispalvelut

4)      muut kunnan toiminnot

5)      jokin muu yhteistyö- tai   yksityinen taho

Mitä odotuksia:

Yhteyshenkilön nimi                          puh.                                                 s-posti

3.2.              Maanantaina  20.5. 2013  klo  17 – 17.30   oli yhteinen kokoontuminen ja toiminnan käynnistäminen Siilinjärven Kunnantalon valtuustosalissa ( ennen valtuuston kokousta ). Kummit ja yhteyshenkilöt jalkaantuivat luontevasti toistensa seuraan ja sopivat tapaamisista.

 

Kummivaltuutetun Siilinjärven kunnanvaltuustosta 20.5.2013 saaneet tahot:

 

valtuutettu                                            kohde                                yhteyshenkilö / henkilöt

 

Heikki Konttinen      ->     Hamulan koulu : Saara Lehtola

Heikki Jääskeläinen    ->  Pöljän koulu ja päiväkoti: Päivi Huusko ja Irma Juvonen                                                

Marjaana Mikkonen   ->   Kuuslahden koulu : Sari Korhonen

Pekka Kiiski, Tapani Ruuskanen   ->  Perhepäivähoito : Minna Karppinen

Kari Ojala  ->  Vanhus- ja vammaispalvelut/    :  Pirjo Anttila, Riitta Mustonen

                             ja  Kotihoito

Heidi Hirvonen, Irene Venejärvi -> Hyvinvointineuvola   :   Marketta Räsänen

Taina Lehtoranta

Jarkko Kaitokari    ->  Haaparinteen ja Toivalan :       Heli Korhonen

                                          päiväkodit

Tuomo Snellman, Riitta Kerkola   ->   Päiväkoti Pilvilinna   :  Aulikki Hartikainen

Pauli Berg, Raija Hassinen    ->  Hoiva- ja vanhuspalvelut   :    Marja Pentikäinen

                                                                                                                         ja Teija Ruotsalainen

Päivi Rissanen , Sallamaarit Markkanen  ->  LastensuojelupalvelutKatja Rautiainen

Henri Uljonen    ->   Leppäkaarteen päiväkoti  :   Sirpa Mäenpää

Päivi Rissanen    ->   Jännevirran päiväkoti     :  Erja Bovellan-Sonninen

Pertti Tuhkanen  ->   Päiväkoti Pikkusiili  :  Kaija Koskela

Merja  Oksman   ->  Sosiaali- ja vammaispalvelut  :   Minna Kaija-Kortelainen

Jani Kolehmainen, Lauri Katainen ->   Nuorisotalot Semppis :   Jarno Andronoff

ja Jarkko Kaitokari                                         ja  Vuorela

Merja Rautiainen, Riitta Kerkola  ->      Kehvon koulu   : Jyrki Jääskeläinen

 yht. 22                                                                  yht. 20

                                                                                      

 Yhteyshenkilöiden odotuksia alkavalle toiminnalle:

 

Toiveet yhteistyölle: luonteva yhteydenpito/vuorovaikutus, vuoropuhelu päättäjien kanssa, tiedon jakaminen opetus/erityisopetusasioissa ja myös mahdollisuus "vaikuttaa" koulupuolta koskevissa asioissa

Odotuksemme: Yhteyshenkilö päättäjissä, joka tuntisi meidän talon toiminnan, tavat, resurssit ym. ym. Pöljälle mahtuisi vielä toinenkin kummi, HUOM  koulu ja päiväkoti samassa kiinteistössä.  Ottakaa yhteyttä.

Kuuslahden koulu haluaa oman kummivaltuutetun. Maanantain 20.5. tapaamiseen pääsemiseni on vielä hieman epävarma, mutta kummi voi varmasti ottaa yhteyttä suoraan minuun ja tulla käymään jo kevään aikana koululla.

Mitä odotuksia:  tutustua perhepäivähoitajan työhön ja työtä koskeviin erityispiirteisiin. Useat perhepäivähoitajat odottavat kummeja käymään! Ottakaa rohkeasti yhteyttä Minnaan.

 Haluamme oman kummivaltuutetun kotihoivapalveluihin. Yhteistyötä odotellen.    Mitä odotuksia:

- kotihoivapalvelujen avaaminen

- kotihoidon kriteerien ja palvelutason avaaminen

- arjen tuntemuksen lisääminen

- mahdollisuus kysyä kotihoitoon liittyvistä asioista

 

- HUOM! Tänne mahtuisi vielä toinenkin kummi. Ottakaa yhteyttä.

Mitä odotuksia:  Yhteistä keskustelua ennaltaehkäisevän työn merkityksestä ja kehittämisestä Siilinjärvellä.    HUOM!  Tännekin voisi vielä kummi ilmoittautua!

Toive saada oma kummivaltuutettu Päiväkoti Pilvilinnalle.  Iso talo; useampikin kummi mahtuisi!

Mitä odotuksia:  Tehdä tunnetuksi vanhusten asumispalveluissa tapahtuvaa hoivatyön arjen sisältöä sekä saada lähempi kontakti hoitajien ja valtuutettujen välille

Mitä odotuksia:    - on kuulolla lastensuojelun ajankohtaisista asioista

           - vie eteenpäin lastensuojelun näkemyksiä ja ehdotuksia 

           - tukee ja kannustaa

Mitä odotuksia:    - vuoropuhelua, yhteistyötä ja – ymmärrystä,   kummilta rohkeutta osallistua päivähoitoarkeen niin palveluiden käyttäjien kuin  työntekijöidenkin näkökulmista

 

Sosiaali- ja vammaispalvelut haluaa kummivaltuutetun (yksikköömme kuuluu aikuissosiaalityö, koko kunnan työllistäminen, vammaispalvelut ja kehitysvammapalvelut ). Erityisiä odotuksia ei vielä ole kummitoiminnalle.

 

3.3.      Kummikirjeet valtuutetuille ja kummitahoille kokoontumiseen 21.10.2013

 

23.8.2013

Aihe

Kummikirje 1

Viesti

Parahin kummiksi lupautunut Siilinjärven kunnanvaltuutettu.

Kummien ja kummitahojen yhteinen kokoontuminen on maanantaina 21.10.2013 klo 18 - 20 Hotelli Sandelsissa Siilinjärvellä.


Toivon saavani koontia varten paluupostissa vastauksia kysymyksiin:

Oletko itse ottanut yhteyttä kummikohteesi yhteyshenkilöön?
Onko kummikohteesta otettu yhteyttä Sinuun?
Montako kertaa olette tavanneet / käynti kummikohteessa?
Onko sovittuna seuraavat tapaamiset?
Mikä Sinua on yllättänyt vierailulla / keskusteluissa?

 

 

 Sähköpostilla määräaikaan 10.10.2013 saapuneet palautteet 

                                                     ( Kummivaltuutetuilta    4 /  22 )

Minun kummipaikkani ovat Kaaripolun palvelutalo, Risuliina entisissä Risuharjun tiloissa ja Saaristokaupungissa sijaitseva Risuliina ja Iltatähti.

Olen käynyt 3 kertaa Risuliinassa, ajoittanut käyntini aina iltaruokailun aikaan, jolloin olen avustanut vanhusten ruokailussa (=syöttänyt). Samalla kerralla keskustellut hoitajien kanssa heidän asioistaan. Kaaripolulla olen käynyt 2 kertaa, keskustellut hoitajien kanssa.

Saaristokaupungissa olen käynyt kerran, keskustelua (läsnä koko  aamu- ja iltavuoron henkilökunta) ja tiloihin tutustumista. Olen jättänyt yhteystietoni Saariston palvelutaloon kun pyysivät. Siellä oli esimies mukana ja on ollut myös Kaaripolulla (hän on sama oh kuin Risuliinassa). Eli olen tavannut yhdyshenkilöt.

Kaikki työntekijät eivät tienneet kummitoiminnasta, mutta olivat mielissään asiasta. Haluavat minun vievän heidän asioitaan eteenpäin. Olen keskustellut esille tulleista asioista palvelualueen esimiehen kanssa. Henkilökunnnan toiveiden mukaisesti lokakuun soteltk:n kokous järjestetään Saaristokaupungin Risuharjussa. Seuraavia tapaamisia en ole sopinut etukäteen – sen koen liian sitouttavaksi kun käyn kuitenkin joka päivä ansiotyössä. Toisen kummin kanssa olemme sopineet, että hän ”hoitaa” enemmän Saaristokaupungin kummiuden koska se sopii meille kummallekin näin. Kolmen paikan hoitaminen on aika hankalaa. 

Mitään yllättävää ei ole tullut esille – tunnen kuitenkin hoitopuolen ja vanhusten asiat hyvin ammattini ja työkokemukseni perusteella.

Palautteet  jälkijunassa s-postilla tai tapaamisessa:

Kummitoiminta muutoin alkanut hiljakseen minun osaltani, koska ensimmäinen tapaaminen ei sopinut töiden puolesta minulle. Meitähän on kolme kummia hyvinvointineuvolassa. Seuraava tapaaminen on jo sovittu. Muutoin teen nyt tiivistä yhteistyötä neuvolan kanssa tutkimukseni tiimoilta, joten yhteistyötä on.

Kiersin yhteyshenkilön kanssa Etelä- Siilinjärven päiväkoteja yhden päivän elokuussa. Kävimme katsomassa Jännevirran ja Vuorelan päiväkodit. Lisäksi vierailimme myös Pikkusiilin tiloissa päiväkodin johtajan johdolla, vaikka Pikkusiili ei kuulukaan minulle ”kummitettavana”, oli mielenkiintoista käydä katsomassa uusimpia tiloja ja esimerkiksi vuoropäiväkodin arkea.

Päiväkotikierroksella tapasin useita työntekijöitä ja keskusteltiin mm. minkälaista työtä he tekevät, millaisissa tiloissa he työskentelevät, mitkä asiat ovat hyvin ja mitkä vielä kaipaavat korjausta. Tämän johdosta esim. saatiin Jännevirran päiväkodin piha-aidassa ollut aukko paikattua, kun kerroin tästä viasta tekniselle johtajalle. Lisäksi huolenaiheeksi nousi Jännevirran päiväkodin kohtalo siltaremontin lähestyessä.

Kävimme toisen kummin kanssa alkukesästä lastensuojelun tiloissa esittäytymässä heidän viikkopalaverissaan, jolloin tapasimme suurimman osan työntekijöistä. He olivat tehneet meille pienen yhteenveto-lukupaketin lastensuojelutoiminnasta Siilinjärvellä, joka oli kyllä todella valaiseva. Lisäksi keskusteltiin ihan yleisellä tasolla, mitä kehitettävää toiminnassa vielä on ja mitkä asiat toimivat. Meidän pitäisi tässä syksyn aikana käydä uudestaan mm. tapaamassa uutta lastensuojelupäällikköä.

Molemmat kummitettavat ovat olleet hyvin mielenkiintoisia kohteita ja vierailut eivät ole tuntuneet työltä ollenkaan. Joka paikassa minut on otettu hyvin vastaan ja todettu, että tämä kummijuttu vaikuttaa hyvältä idealta. Eli kaiken kaikkiaan olen hyvin positiivisilla mielillä tämän homman suhteen. Tässä tulee paljon sellaista oppia, mitä ei varmasti tulisi hankittua ilman tätä toimintaa. Toivottavasti pääsen seuraavaan kummikokoukseen.

Otin itse yhteyttä nuorisotaloon ja kävin tutustumassa. Tilat? Pystyykö korjauksia toteuttamaan jonkin hankkeen kautta? Aion selvittää asiaa.

Sain päiväkotikierroksella selvityksen, mitä on käyttö – ja täyttöasteiden takana. Valaisevaa.

Jännitti hirveästi mennä uuteen paikkaan. Vein kahvipaketin. Aloin jutella ja kysellä kuulumisia ja oli ihan mukavaa. Juotiin paikalla olevan henkilökunnan kanssa kahvit ja minulle kerrottiin toiminnasta, tiloista,

puutteista… Kun kiertelin paikat, totesin tilanteen. Surkeaa. Juttelin myös asiakkaiden kanssa, ensin he vähän vierasti, mutta sitten oli ihan rento meininki.

Olen tehnyt kaksi kummivierailua; toinen keskustelu henkilökunnan palaverissa ja toinen tutustuminen kohteeseen. Molemmissa vierähti aikaa n kaksi tuntia. Seuraavaa ei ole sovittu.

Lupauduin Nuoriso- ja Kultturipuolen kummiksi kesäkuussa 2013. Ensimmäinen yhteinen palaveri oli henkilöstön kanssa kunnantalolla 9.9.2013. Jossa kerroin, miten tämä kummitoiminta on syntynyt, oman näkemyksen siitä mitä se tarkoittaa ja muutaman sanan itseni luottamushenkilötaustasta. Keskustelun kuluessa sain kuvan miten Nuoriso- ja  Kulttuuripuolen organisaatio toimii. Tilaisuudessa tuli myös esille pieniä toiveita Vuorelan nuorisotalon parkkipaikoista, joita selvittelin  myöhemmin.

Kummi ei edesauta taloudellista puolta, vaan toimii linkkinä toiminnassa olevien henkilöiden ja kunnanpäättäjien välillä. Mahdollisuus osallistua ja seurata toimintaa paikan päällä.

17.10-13 Kävin tutustumassa Nuorisotalo Sempiksellä. Sain kuvan siitä miten talo toimii ja  tilojen remontti toiveista. Samalla oli erittäin mielenkiintioista kuulla etsivän nuorisotyöntekijän työstä.

31.10-13 Tutustuin Vuorelan nuorisotalon toimintaan, jossa oli toimivat tilat ja mielestäni positiivinen tunnelma. Pieniä puutteita tai toiveita oli askartelupajan työkaluissa.

Kummeilla on käytössä myös omat luontaiset tutustumiskanavat; lapset, nuoret, omat vanhemmat, harrastukset, työ… 

 23.8.2013

Aihe

Kummikirje 1

Viesti


Parahin kummikohteen yhteyshenkilö.

Kummien ja kummitahojen yhteinen kokoontuminen on maanantaina

21.10.2013 klo 18 - 20 Hotelli Sandelsissa Siilinjärvellä.

Toivon saavani koontia varten paluupostissa vastauksia kysymyksiin:

Oletko itse ottanut yhteyttä kummiisi vai onko Kummi ollut aloitteentekijänä?
Montako kertaa olette tavanneet / käynti kummikohteessa?
Onko Teillä sovittuna seuraavat tapaamiset?
Mikä Sinua on yllättänyt vierailulla / keskusteluissa?
Onko tullut ideoita yhteistyömuodoiksi? Millaisia?

Terveisiä / kokemuksia kummitoiminnasta:

 

Sähköpostilla määräaikaan 10.10.2013 mennessä saapuneet palautteet:  ( Kummitahoilta 9 / 17 )

 

- Kummi on käynyt kaksi kertaa sosiaali- ja vammaispalveluissa, joista toinen tutustuminen ja toinen vierailu Harjamäen toimintakeskuksella
-seuraavaa tapaamista ei ole vielä sovittu
-yllättäviä asioita tapaamisissa ei ole tullut esille, työntekijöiltä kylläkin on tullut positiivista palautetta asiasta ja siitä että kummit ovat kiinnostuneita heidän työstään
-muita ideoita ei ole tullut esille

 Oletteko itse ottaneet yhteyttä Kummiisi vai onko hän ollut aloitteellinen?  Kummi otti yhteyttä ensin.

Montako kertaa olette tavanneet / vierailu kummikohteessa?  Kummi on käynyt kerran tutustumassa.

Onko Teillä sovittuna seuraavat tapaamiset?  Sovittiin, että ollaan yhteyksissä esim. s-postitse.

Onko jokin asia yllättänyt tapaamisessa?  Tapaaminen oli positiivinen, kummi aidosti kiinnostunut.

Onko tullut ideoita yhteistyömuodoiksi? Millaisia? –

Lähinnä tapaaminen koko henkilöstön kanssa päiväkodin iltapalaverissa myöhemmin keväällä. Kutsuin myös syksyn vanhempainiltoihin.

Terveisiä/kokemuksia kummitoiminnasta

-   asumispalveluilla on kaksi kummia. Toinen käynyt Saaristossa oma-aloitteisesti, toista olemme pyytäneet vierailulle. Sen seurauksena hoitajat joivat kummin kanssa päiväkahvit ja keskustelivat ajankohtaisista asioista

-          seuraavia tapaamisia ei ole sovittu

-    Hoitajia yllätti,” ettei valtuutetuilla ole oikeanlaista tietoa meidän arjen sujumisesta. Moni asia yllätti”

-          Palvelukoti Risuliinassa sekä Palvelukoti Kaaripolulla on toinen kummeista käynyt muutaman kerran. Hän on tavannut hoitajia sekä ”osallistunut” myös työhön

Toivomme kummien olevan aktiivisia tulemaan yksikköön vierailulle joihin he ovat tervetulleita. Osastonhoitajien on vaikea tietää heidän aikataulujaan. Lisäksi toivomme heiltä kysymyksiä, mikä heitä askarruttaa/mietityttää vanhusten hoidossa. Millainen käsitys heillä on meidän sidosryhmien toiminnan vaikutuksista meidän toimintaan esim. omaishoidon tuen leikkaukset, hoitopaikkojen karsiminen,

Ehkä esimiesten ei tarvitse olla mukana tapaamisissa aina, silloin viesti tulee suoraan varsinaista hoitotyötä tekeviltä hoitajilta.

 Oletteko itse ottaneet yhteyttä Kummiisi vai onko hän ollut aloitteellinen?

Olemme kutsuneet kummeja koolle, mutta eivät ole tulleet paikalle.

Montako kertaa olette tavanneet / vierailu kummikohteessa? Toinen kummi kerran ”vahingossa”, kun sovitut aikataulut menivät sekaisin.
Onko Teillä sovittuna seuraavat tapaamiset? Ei
 
Haluan lisäksi sanoa: Kummit eivät lue sähköpostiaan…


Oletteko itse ottaneet yhteyttä Kummiisi vai onko hän ollut aloitteellinen?

Sekä että. Kummi itse kysyi alun perin suostumustani kummiuteen ja tutustumismahdollisuutta varhaiskasvatukseen. Järjestin hänelle perehdyttämiskierroksen alueemme päiväkoteihin.

Montako kertaa olette tavanneet / vierailu kummikohteessa?

 ”Siviilissä” olemme usein yhteydessä ja keskustelemme paljon. Olosuhteet ovat suotuisat tapaamisille . Kummikierroksen olemme tehneet kerran, mutta kummilla on suunnitelmissa vierailla yksiköissäni useamminkin, mahdollisuuksien mukaan.
Onko Teillä sovittuna seuraavat tapaamiset? Alustavasti on jo jotain kaavailuja.

Onko jokin asia yllättänyt tapaamisessa? Eipä oikeastaan. Kummi on hyvin tiedonhaluinen ja aktiivinen tiedon hankkija.

Onko tullut ideoita yhteistyömuodoiksi?  Millaisia?       Mahdollisuuksien mukaan säännölliset käynnit kohteissa ja kuulumisten vaihto esim. 2 krt/toimintavuoden aikana.
 
Haluan lisäksi sanoa: On hienoa, että kummiksi ryhtyneet käyvät tutustumassa paikan päällä olosuhteisiin, joissa palveluja järjestetään ja tapaamassa sekä työntekijöitä että asiakkaita. Se kertoo valtuutettujen todellisesta sitoutumisesta ja halusta tehdä päätöksiä konkreettisten tosiasioiden pohjalta. Olenkin välistä ihmetellyt, miten voi päättää tärkeistä, kuntalaisia koskevista asioista pelkkien asiapapereiden ja mutu-tietojen pohjalta. Erityisen arvokkaaksi koen nämä kummien käynnit nyt, kun taloutemme on kiristynyt. On erittäin tärkeä tietää päätöksiä tehtäessä, miten säästöt vaikuttavat arkeen, olipa kysymyksessä lapset, nuoret tai vanhukset. Kun höyläämme toiminnastamme säästöjä, kannattaisi pohtia myös kunnan strategian päivittämistä vastaamaan sitä arkea, jossa toimimme niukentuneessa talouden tilanteessa. Ehkäpä kummien käynnit eri toimipisteissä valottavat juuri sitä arkea.  

Meillä ei ole ollut minkäänlaista yhteystoimintaa kummimme kanssa. Hän ei ole ottanut yhteyttä.

Kun sain tiedon kummista, yritin etsiä hänen yhteystietoja kunnan luottamushenkilö sivulta, mutta koska siellä ei ollut mainittu yhteystietoja, se jäi silloin jäi siihen.

Oletteko itse ottaneet yhteyttä Kummiisi vai onko hän ollut aloitteellinen?  Kummi oli ensin yhteydessä s-postilla. Sen jälkeen minä olin yhteydessä kaikkiin ja laitoin ehdotuksia tapaamisesta erityistyön kanssa.  Hyvinvointineuvolan erityistyön tapaamisessa sovimme yhteydenotosta terveydenhoitajien tapaamiseen, joka on 29.11.2013.

Montako kertaa olette tavanneet / vierailu kummikohteessa?  Kertatapaaminen Hyvinvointineuvolan erityistyössä takana.
 
 Onko Teillä sovittuna seuraavat tapaamiset?  Terveydenhoitajien ensimmäinen tapaaminen 29.11.2013. Jatkotapaamiset erityistyön kanssa jäivät muhimaan.

Onko jokin asia yllättänyt tapaamisessa?  Tapaaminen oli tutustumista työkenttään. Ei tullut yllättävää esille.

Onko tullut ideoita yhteistyömuodoiksi?  Millaisia?    Ei ole ehtinyt tulla ideoita muuten kuin sovimme yhden kummin työpaikkaan tutustumisesta.

Jälkijunassa s-postilla tai tilaisuudessa saadut palautteet:

Tapasimme kummin kanssa ensimmäisen kerran elokuussa ennen koulun ja päiväkodin toimintavuoden alkamista.  Tuolloin tutustuttiin ja kierreltiin paikkoja ja hieman sovittiin tulevasta.

Kummi oli koulumme vanhempainillassa esittäytymässä. Lisäksi hän teki ison homman moottorisahan kanssa ”siistiessään” hieman koulun viereistä ” Puolenhehtaarin metsää ”. Tällä hetkellä mitään sovittua hänen kanssaan ei ole, mutta joulun kieppeillä tapaamme varmasti. Ainakin Metsän eläinten joulurauhan julistuksen tiimoilta. Mahdollisesti aikaisemminkin.

Edellisessä kokoontumisessa sovimme kummin kanssa, että hän on yhteydessä ja sopii vierailun kotihoitoon. Yhteydenottoa ei ole kuulunut, joten emme osallistu kokoontumiseen 21.10.13.

21.10.2013    Kummitilaisuudessa lisäksi esille nousseita asioita :

                     

Tilaisuudessa oli läsnä myös Siilinjärven kunnanhallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja  sekä kunnanjohtaja. Kummeja oli saapunut tilaisuuteen  7  valtuutettua sekä kummitahoja  8 .

Uutis-Jousi teki tilaisuudesta jutun. Allekirjoittanut ”Piäkummi” kustansi tilaisuuden kahvit.

Vilkasta keskustelua kummiudesta:

* kummius on mahdollisuus, ei velvollisuus,

* ei pidä kokea taakkana

olemme kaikki samassa kuntaveneessä

kunnan talous on tiukoilla myös Siilinjärvellä

* toivottiin, että myös kyläyhdistys voisi olla kummikohteena

   ( löytyykö halukkaita )

* kummikohde voisi olla myös yksityinen yritys tai yrittäjä

tiedon kulku, kehen otetaan yhteyttä oli vielä hakusessa

kentällä kaivattaisiin lisää kummeja, sekä kummit että kummia haluavat voivat ottaa yhteyttä ”piäkummi” Merjaan   merja.oksman@netti.fi  tai   merja_oksman@homail.com

harkintaan; jos kummi ei ehdi hoitaa tehtävää, voisiko hän pyytää avuksi ryhmänsä varavaltuutetun, he voivat olla myös lautakuntien jäseniä ja täten kiinnostuneita asiasta

joissakin kohteissa oli selvillä kuntastrategia, kaivattaisiin strategiapäivitystä ja siinä kummin rooli on tärkeä

tärkeää että yhteisissä tapaamisissa on mukana myös ylintä luottamus- ja viranhaltijajohtoa

toiminnasta tiedottaminen myös tärkeää sekä kunnan sisällä että ulkopuolelle

* yhteiset kokoontumiset ovat tärkeitä, tutustuminen

”piäkummi” tekee kokoontumisesta koonnin 16.12.2013 valtuuston kokoukseen tiedoksi vuoden 2013 toiminnasta, sekä tiedottaa käynnistyneestä toiminnasta Kuntaliitolle siilinjärveläisenä mallina, mikäli tämä etenee suotuisasti

tavoitteena on, että jokaisella valtuutetulla olisi mahdollisuus osallistua ”ruohonjuuritason” toimintaan

 

Kummien ja toimijatahojen yhteyshenkilönä sekä toiminnan

kirjaajana ja  päivittäjänä  toimii   ” Piäkummi ” , kunnanvaltuutettu 

Merja Oksman      

                                                                                       

Kummiudesta toivotaan molempien osapuolten taholta

kokemuksia, palautteita, sekä  dokumentteja ( kuvia luvanvaraisesti

) vuosittain raportoitavaksi sekäSiilinjärven kunnanvaltuustolle että

Kuntaliitolle.

 

HUOM!       Jos joku tuntee jääneensä paitsi, vielä ehtii toimintaan mukaan!

                      Jos tulee kysyttävää, ottakaa rohkeasti yhteyttä.


3.4             Tapahtumana

 Perjantaina  13.12. 2013     ”Piäkummin ”  järjestämä liikunnallinen Pikkujoulu  ” entisten nuorten ”  uudistetussa Santussa.

Kutsu laitettu sähköpostilla myös kummitoiminnassa mukana oleville tahoille.

Kirjoita uusi kommentti: (Napsauta tästä)

123kotisivu.fi
merkkiä jäljellä: 160
OK Lähetetään.

Merja | Vastaa 15.12.2013 20.42

KATSO, mitä on valtuutettujen KUMMITOIMINTA Siilinjärvellä.

Katso kaikki kommentit

| Vastaa

Uusimmat kommentit

17.04 | 10:03

huomenta. Lakimies ottaa teihin yhteyttä, vakavan kunnianloukkauksen takia. Olette leimanneet minut narkkariksi, alkoholistiksi En todellakaan ole kumpaakaan.

...
10.06 | 23:03

Tämä sivu valmistunee elokuun alkuun. Toivon apuja sivun tekemiseen läsnäolleilta tapahtumakuvien muodossa. Saa kommentoidakin.

...
24.10 | 11:32

Tuonne pitää päästä,kauniisti olet saanut tunnelman kuviin <3

...
14.09 | 14:13

Näillä eväin pitkälti elän...

...
Tykkäät tästä sivusta
Hei!
Kokeile tehdä oma kotisivu. Minäkin tein! Se on helppoa ja sitä voi kokeilla ilmaiseksi
ILMOITUS